Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Toepasselijkheid Patriot Act

Natascha van Duuren

12 maart 2013 - 2 minuten leestijd

Steeds vaker wordt de vraag gesteld wat de consequenties zijn van de Patriot Act in een specifieke situatie. De beantwoording van deze vraag is niet altijd eenvoudig, maar vaak wel essentieel voor de waarborging van de privacy van betrokkenen. In dit artikel zal kort worden in gegaan op de toepasselijkheid en reikwijdte van de Patriot Act.

De Patriot Act is geen zelfstandige wetgeving maar in feite een veelomvattende wetswijziging. De Patriot Act moet worden opgevat als een kaderregeling die tal van andere, oudere wetten op verschillende wijzen wijzigde.

De vraag welke diensten onder Amerikaanse jurisdictie vallen, is beantwoord in de Amerikaanse rechtspraak: Zodra er sprake is van ‘activiteiten binnen de grenzen van de Verenigde staten’, is het Amerikaans recht in beginsel van toepassing. Indien een onderneming een vestiging in de VS heeft kan er vanuit gegaan worden dat er jurisdictie bestaat. (“The United States takes the position that it can use its own legal mechanisms to request data from any Cloud server located anywhere around the world so long as the Cloud service provider is subject to U.S. jurisdiction: that is, when the entity is based in the United States, has a subsidiary or office in the United States, or otherwise conducts continuous and systematic business in the United States”).

De locatie waar de mogelijk op te vragen gegevens door een dienstverlener worden opgeslagen is niet leidend. Het is dus een misvatting dat de Amerikaanse overheid alleen jurisdictie heeft als het gaat om gegevens die zich fysiek bevinden op Amerikaans grondgebied.

Naast de vraag betreffende de jurisdictie ten aanzien van de betreffende rechtspersoon, is het de vraag of die rechtspersoon überhaupt beschikt over de gegevens die worden gevorderd. Ook deze vraag is complex.

Het juridische criterium hiervoor is het vereiste dat degene van wie de informatie, documenten of tastbare objecten worden gevorderd ‘possession, custody or control’ uitoefent ten aanzien daarvan. Het criterium maakt geen onderscheid tussen degene die informatie voor zichzelf houdt en degene die dat voor een ander doet. Zodra iemand in staat is bepaalde gegevens te produceren (over de gegevens kan beschikken), is sprake van ‘control’. Het criterium van ‘kunnen beschikken over de gegevens’ is ook van toepassing op gelieerde ondernemingen (‘affiliated corporations’). Uit de Amerikaanse rechtspraak blijkt dat vrij snel sprake is van ‘possession, custody or control’.

Wilt u meer weten over de Patriot Act in uw specifieke situatie? Neem dan contact op met Natascha van Duuren, partner ie/ict/privacy, n.vanduuren@declercq.com of (071) 581 53 08

Ook interessant?