Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Beleidsbesluit Bouwrente

11 maart 2013 - < 1 minuten leestijd

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd (BLKB2013/312M) waarin is goedgekeurd dat bouwrente die een koper van een nieuwbouwwoning is verschuldigd aan de aannemer aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting ook al voldoet de schuld aan de aannemer niet aan de eisen van artikel 3.119a lid 1 letter b, c en d Wet IB 2001.

Onder bouwrente wordt hierbij verstaan: de rente die de koper moet betalen aan de aannemer die ziet op de periode na het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst tot het moment van levering van de grond. De ‘rente’ die door de aannemer wordt berekend over de periode vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, wordt gezien als een onderdeel van de koopprijs van de woning.  Deze ‘rente’ is dan ook niet aftrekbaar. De periode waarover de bouwrente wordt berekend, telt niet mee voor de maximale termijn van 30 jaar waarin een eigenwoningschuld ten minste annuïtair moet zijn afgelost. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013.

Ook interessant?