Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Wettelijke betalingstermijnen – nog 10 dagen ….

Per van der Kooi

7 maart 2013 - < 1 minuut leestijd

Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid worden wettelijk vastgelegd. Met ingang van 16 maart a.s. moeten facturen tussen bedrijven onderling, tenzij partijen afwijkende afspraken maken, binnen 30 dagen worden betaald.

Bij overeenkomst mag een termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Alleen indien kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is kan een nog langere termijn worden overeengekomen.

Factureert u aan de overheid, dan moet binnen 30 dagen worden betaald.

Indien te laat wordt betaald, kunt u zonder schriftelijke aanmaning een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Die vergoeding bedraagt een (glijdend) percentage van de hoofdsom (15% over de eerste € 2.500,00, 10% over de volgende € 2.500, 5% over de daaropvolgende € 5.000,00, 1% over de volgende € 190.000 en 0,5% over het bedrag boven € 200.000) met een minimum van € 40,00.

Bovendien kunt u de wettelijke (handels-)rente in rekening brengen. Met ingang van 1 januari 2013 is de rente voor handelstransacties verlaagd naar 7,75%. Ook voor de wettelijke handelsrente hoeft u geen aanmaning of ingebrekestelling te versturen. De rente is verschuldigd daags nadat een contractuele betalingstermijn is verstreken. Bent u geen fatale betalingstermijn overeengekomen, dan is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur of, indien niet vaststaat wanneer de factuur is ontvangen, vanaf 30 dagen nadat is geleverd of uitgevoerd.

Per van der Kooi, advocaat

Ook interessant?