Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens

Natascha van Duuren

19 februari 2013 - < 1 minuten leestijd

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft `Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens’ gepubliceerd.  Deze richtsnoeren beschrijven hoe het College de in de Wet bescherming persoonsgegevens voorgeschreven “passende technische en organisatorische maatregelen” inkleurt. Zij geven derhalve aan hoe het College bij de beoordeling van beveiligingsmaatregelen in specifieke gevallen, de beveiligingsnormen uit de wet toepast.

De richtsnoeren dienen in samenhang te worden gebruikt met algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden, zoals de Code voor Informatiebeveiliging of de ict-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Een organisatie blijft de ruimte houden om maatregelen te nemen op de wijze en met de middelen die in de specifieke situatie van deze organisatie het meest passend zijn.

De richtsnoeren treden 1 maart 2013 in werking.

Wilt u meer weten over beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met Natascha H.A. van Duuren, partner IE/ICT/Privacy, n.vanduuren@declercq.com of (071) 581 53 08.

Ook interessant?