Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Twee derde van de webwinkels voldoet niet aan de regels

18 februari 2013 - 2 minuten leestijd

Op 22 januari 2013 is de Consumentenautoriteit de campagne “Goede webwinkelier? Check dat hier” gestart. De campagne is opgezet naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenautoriteit. Uit dit onderzoek bleek dat meer dan twee derde van de onderzochte webwinkels niet voldeed aan de wetgeving. De campagne heeft als doel de ‘webwinkeliers’ voor te lichten over de geldende wet- en regelgeving.

Het is niet geheel verbazingwekkend dat veel internetondernemers door de grote hoeveelheid snel veranderende spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zien.

Een goed voorbeeld is de cookiewetgeving, waarover we op deze site al een aantal artikelen schreven. Voor veel websitehouders is volstrekt onduidelijk op welke manier toestemming gevraagd dient te worden voor de plaatsing van cookies en welke informatie hierbij verstrekt moet worden.

Ook de regels met betrekking tot bijvoorbeeld bedenktermijnen voor klanten van een webwinkel zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

De uit het jaar 2000 stammende Europese ‘Richtlijn inzake elektronische handel’ vormt het kader voor de wetgeving met betrekking tot webwinkels. In deze richtlijn wordt onder andere een aantal informatieverplichtingen voor ‘webwinkeliers’ neergelegd. In de loop van de tijd zijn deze verplichtingen verder uitgebreid en aangescherpt. Een ‘webwinkelier’ moet proactief informeren over onder andere zijn identiteit en vestigingsadres, zijn contactgegevens, de handelsregistergegevens en tevens moet hij een BTW-identificatienummer vermelden. Voorts dienen prijzen van producten ondubbelzinnig vermeld te worden.  Eventuele bijkomende kosten dienen transparant te zijn. Ook moet informatie worden verstrekt omtrent onder andere de wijze van betaling en aflevering, de aflevertermijn en moet duidelijk worden hoe en waar klachten kunnen worden ingediend.

Naast de regels die zien op de webwinkel zelf, geldt een groot aantal regels met betrekking tot de eerder genoemde cookies, de bescherming van persoonsgegevens, algemene voorwaarden, de digitale handtekening en e-mailmarketing. Met al deze regels zal de ‘webwinkelier’ rekening moeten houden.

Onze advocaten helpen u graag met vragen omtrent de genoemde onderwerpen. Vrijblijvend contact opnemen kan met Natascha van Duuren, advocaat/partner IT, IE & Privacy.

Ook interessant?