Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

‘Arrest van het jaar’; werkgever is ook aansprakelijk voor schade van zzp’er

11 februari 2013 - 2 minuten leestijd

Uit het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (JAR 2012, 110) volgt dat ondernemers, die een zelfstandige inhuren voor werkzaamheden in hun bedrijf, verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van deze zelfstandige. Dit is een belangrijk arrest van de Hoge Raad dat voorlopig een einde maakt aan een onzekerheid met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade van zzp’ers.

In onze Nieuwsbrief Arbeidsrecht, jaargang 2012, nummer 13 hebben wij hier reeds aandacht aan besteed. In navolging van de Vereniging voor ArbeidsrechtAdvocaten Nederland is het arrest ook door de arbeidsrechtadvocaten van De Clercq tot arrest van het jaar 2012 verkozen, aangezien het arrest ingrijpende gevolgen voor de praktijk kan hebben.

Waar ging het ook alweer om?

Volgens de Hoge Raad is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Dat gold al voor werknemers en uitzendkrachten; duidelijk is nu dat dit ook voor ingehuurde zzp’ers geldt. De Hoge Raad laat met dit arrest zien dat dit aspect van de arbeidswetgeving ook moet gelden voor de zzp’er. De opdrachtgever kan, net als een werkgever dat kan, de aansprakelijkheid natuurlijk wel aanvechten als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Ook wanneer een zzp’er opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld, is de opdrachtgever in beginsel niet aansprakelijk. De opdrachtgever moet dat wel bewijzen, net zoals dat al gold in soortgelijke gevallen bij zijn eigen werknemers en uitzendkrachten. Een belangrijke nuancering is wel aan te brengen: het moet wel gaan om werk dat ook door een werknemer van het bedrijf van de opdrachtgever gedaan had kunnen worden. Indien dit niet het geval is dan zal de opdrachtgever in beginsel niet aansprakelijk zijn.

Mocht u gebruik maken van zzp’ers en u wilt over dit onderwerp graag nader geadviseerd worden, neem dan vrijblijvend contact op met ons Team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook interessant?