Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Huisartsen naar de rechter om LSP

4 februari 2013 - < 1 minuten leestijd

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) stapt weer naar de rechter inzake het Landelijk Schakelpunt (LSP). Afgelopen december werd door VPHuisartsen al een kort geding aangespannen, omdat huisartsen zich gedwongen voelden zich aan te sluiten bij het LSP. Zorgverzekeraars dreigden namelijk alleen contracten te sluiten met aangesloten huisartsen. Verder stelde VPHuisartsen dat de veiligheidsrisico’s verbonden aan het LSP te groot zijn.

Het kort geding van afgelopen december werd ingetrokken en in plaats daarvan werd geprobeerd met overleg de problemen op te lossen. Dit is volgens VPHuisartsen niet gelukt. Vooral met betrekking tot de privacy- en veiligheidsissues is geen vooruitgang geboekt: “De vereniging heeft in december 2012 een aantal wezenlijke bezwaren ingebracht tegen het LSP ten aanzien van de zeggenschap over inzage van medische dossiers en de veiligheidsrisico’s . Niet de individuele burger/patiënt samen met de huisarts maar externe partijen, zoals belangengroeperingen die in VZVZ vertegenwoordigd zijn, zorgverzekeraars en overheidsinstanties, zullen straks mogelijk bepalen wie toegang krijgen tot de patiëntendossiers. Daarmee komt het beroepsgeheim fundamenteel onder druk te staan”, zo stelt de vereniging in een verklaring op haar website. Verder stelt de vereniging: “Het beroepsgeheim is een fundamenteel recht van burgers. En artsen hebben er een eed voor afgelegd. Los van de juridische risico’s die artsen lopen vinden we het principieel onjuist om het beroepsgeheim op de tocht te zetten door de zeggenschap over de ontsluiting van gegevens uit handen te geven aan derden binnen een risicovol LSP-systeem.”

Het debat rondom het EPD/LSP lijkt derhalve nog niet over zijn hoogtepunt heen. In een maatschappij waar vraagstukken rondom privacy en veiligheid van gegevens een steeds grotere rol  spelen, is dit in zekere zin ook niet verbazingwekkend.

Heeft u vragen over E-Health of privacy? Neem dan vrijblijvend contact op met Natascha H.A. van Duuren, partner IT, IE & Privacy.

Ook interessant?