Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

De Wet aanpassing bestuursprocesrecht aangenomen

17 januari 2013 - < 1 minuten leestijd

Op 18 december 2012 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht door de Eerste Kamer aangenomen en op 27 december 2012 is deze gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wetswijziging, die er voornamelijk op ziet het bestuursprocesrecht slagvaardiger te maken, treedt aldus artikel 2 van overgangs- en slotbepalingen in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Een van de belangrijkste wijzigingen waar een burger of bedrijf direct mee te maken zal krijgen is de invoering van het relativiteitsvereiste. Dit houdt in dat in beroep een besluit niet meer vernietigd zal worden, wanneer de rechter vaststelt dat de geschonden norm kennelijk niet strekt tot de bescherming van de belangen van de belanghebbende die zich op deze norm beroept. Kortom weer een extra horde die genomen moet worden wil men succesvol de overheid op het matje kunnen roepen.

Er wordt daarbij de mogelijkheid gecreëerd om een klein materieel gebrek in een besluit te kunnen passeren, maar wel slechts wanneer dit niet in het nadeel is van de belanghebbende. Er zijn ook wijzigingen die zonder meer lijken bij te dragen aan een beter procesrecht, zoals het expliciet opnemen van de plicht om geschillen zoveel mogelijk definitief te beslechten. Tevens de mogelijkheid tot het instellen van incidenteel beroep en de invoering van de zogenaamde ‘judiciële lus’. Ten slotte zal er ten behoeve van de rechtseenheid een ‘grote kamer’, met vertegenwoordigers van alle hogere bestuursrechtcolleges, worden ingevoerd.

Zoals met elke wetswijziging zal de praktijk uiteraard nog moeten uitwijzen in hoeverre we uiteindelijk daadwerkelijk kunnen spreken van een verbetering van het bestuursprocesrecht.

Graag adviseren wij u. Voor al uw vragen betreffende bestuursrecht kunt u terecht bij het Vastgoed- en Bestuursrechtteam van De Clercq.

Simon Olierook, advocaat Bestuursrecht

Ook interessant?