Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Geen maand aftrek meer van fictieve opzegtermijn na ontbinding

Ernst van Win

21 december 2012 - < 1 minuten leestijd

Op 18 december 2012 is wetsvoorstel 33.327 door de Eerste Kamer aangenomen. Eén van de gevolgen van dit wetsvoorstel is een wijziging van de fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is de wachtperiode tussen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het moment waarop de werknemer recht heeft op een WW-uitkering en is gelijk aan de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Op dit moment mag de werkgever de opzegtermijn met één maand verkorten indien de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden. Na aftrek moet wel minimaal één maand opzegtermijn resteren. Met deze wetswijziging mag de fictieve opzegtermijn na ontbinding niet langer worden verkort. Met een ontslagvergunning van het UWV mag dit overigens nog wel. Hoewel de wetswijziging nog niet is gepubliceerd is beoogd deze per 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Saskia Cornelisse, advocaat arbeidsrecht

Ook interessant?