Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Tarief deskundigenoordeel UWV omhoog

13 december 2012 - < 1 minuten leestijd

Op dit moment betalen zowel werkgevers als werknemers voor een deskundigenoordeel een bedrag van 50 euro. Teneinde het deskundigenoordeel meer kostendekkend te maken wordt dit tarief met ingang van 1 januari 2013 verhoogd tot 100 euro voor werknemers en 400 euro voor werkgevers.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan bezwaren van de Tweede Kamer die opkwamen naar aanleiding van eerdere plannen ter verhoging van het tarief naar 175 euro voor de werknemer en 350 euro voor de werkgever. Met name voor werknemers zou dit tarief te hoog uitvallen. De vrees bestond dat werknemers hierdoor minder snel een deskundigenoordeel zouden aanvragen.

Met de tariefverhoging wordt beoogd een bezuinigingsdoelstelling van 3,7 miljoen euro te bereiken. Het is echter niet uit te sluiten dat werkgevers hun werknemers het deskundigenoordeel laten aanvragen om zo de kosten te drukken. Daarmee is het onzeker of de bezuinigingsdoelstelling ook daadwerkelijk met deze tariefverhoging bereikt zal worden.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/10/deskundigenoordeel.html

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?