Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Geen verplichte welstandsbeoordeling meer voor bouwactiviteiten

Arjen van Rijn

15 november 2012 - < 1 minuten leestijd

Het kabinet wil het Besluit omgevingsrecht wijzigen, zodat advies van de welstandscommissie of stadsbouwmeester in geval van bouwactiviteiten niet meer noodzakelijk is.

Deze verplichting en uitzonderingen hierop zijn momenteel nog opgenomen in artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht en geldt voor het geval een burger of bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt voor de activiteit bouwen.

Het ontwerpbesluit van 22 oktober 2012 houdende wijziging Bouwbesluit 2012 bevat de beoogde wijziging van dit artikel. Op grond van dit gewijzigde artikel zal de plicht tot het inwinnen van advies bij de welstandscommissie of stadsbouwmeester slechts nog bestaan wanneer het college van burgemeester en wethouders dergelijk advies noodzakelijk acht.

Dit kabinetsvoorstel is voor commentaar naar het parlement verzonden. Na vier weken zal de Raad van State om advies gevraagd worden. Mocht het wetgevingstraject voorspoedig lopen, dan zal de wijziging halverwege januari 2013 in werking treden.

Er zal overigens nog een handreiking van de hand van de Federatie Welstand en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland verschijnen. Deze handreiking ziet op het voorkomen van willekeur ten aanzien van deze nieuw verworven beoordelingsvrijheid van de gemeente.

Graag adviseren wij u. Voor al uw vragen betreffende een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Bestuursrechtteam van De Clercq.

Simon Olierook, advocaat bouwrecht en bestuursrecht

Ook interessant?