Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

20 miljoen voor verwijderen asbestdaken agrarische bedrijven

Arjen van Rijn

11 oktober 2012 - < 1 minuten leestijd

In Nederland is naar schatting nog een oppervlakte van 130 miljoen m2 aan asbesthoudende daken en gevelpanelen aanwezig, waarvan 75% in de agrarische sector.

Vanwege de vele calamiteiten waarbij deze asbestdaken en gevelpanelen betrokken zijn, zet de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in op vervroegd saneren. Het doel is om in 2024 deze bron van asbest in de leefomgeving geheel teruggedrongen te hebben. Om dit te bereiken acht de staatssecretaris een extra impuls voor het bedrijfsmatig verwijderen van deze asbestdaken noodzakelijk.

Nog in 2012 stelt de staatssecretaris daarom €20 miljoen via het Provinciefonds beschikbaar ten behoeve van provinciale regelingen met betrekking tot de sanering van asbestdaken door agrarische ondernemers. Dit budget zal naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie worden verdeeld.
Er wordt echter wel een voorwaarde gesteld aan deze financiële ondersteuning. Men moet namelijk het nieuwe dak van zonnepanelen voorzien om aanspraak te kunnen maken hierop. Het beschikbaar gestelde bedrag is expliciet niet bedoeld voor het investeren in zonnepanelen. Hiervoor kunnen partijen een beroep doen op de fiscale stimuleringsregeling VAMIL of de SDE+ regeling bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Graag adviseren wij u. Voor al uw bestuursrechtvragen kunt u terecht bij het Bestuursrechtteam van De Clercq.

Simon Olierook, advocaat bestuursrecht

Ook interessant?