Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

De Wet verhuurderheffing en Donnerpunten

Henriëtte van Baalen

1 oktober 2012 - 2 minuten leestijd

Op dit moment is het wetsvoorstel ‘Invoering van een verhuurderheffing’ in behandeling bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft op 10 september 2012 het kabinet hierover geadviseerd. Deze Wet verhuurderheffing is een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2013 en ziet op het invoeren van een nieuwe heffing van verhuurders van meer dan 10 woningen over de waarde van hun voor huur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector.

Tot deze sector behoren alle woningen waarvan de huur lager is dan de huurtoeslaggrens, die voor 2012 uitkomt op € 664,66. Dit betekent dat vooral woningbouwcorporaties door deze maatregel zullen worden getroffen, maar ook te denken valt aan verhuur van woningen door AWBZ-instellingen of verhuur in het kader van studentenhuisvesting.

De primaire doelstelling van de heffing is gelegen in het genereren van inkomsten, aldus het kabinet in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Het moet gezien worden in het kader van meerdere maatregelen gericht op het tegengaan van scheefwonen in het gereguleerde huursegment.

Uit deze memorie van toelichting blijkt daarbij dat de grondslag voor de heffing gevormd zal worden door de totale WOZ-waarde van de huurwoningen in de gereguleerde sector van verhuurder, verminderd met de waarde van 10 woningen, berekend naar de gemiddelde WOZ-waarde van alle huurwoningen in de gereguleerde sector van verhuurder. Voor 2013 wordt daarbij een tarief voorgesteld van 0,0014% en per 1 januari 2014 een tarief van 0,231%. De effecten voor de verhuurder zijn afhankelijk van het aantal woningen en de WOZ-waarde van die woningen. De gemiddelde heffing per woning zal in 2013 ongeveer
€ 2 bedragen en vanaf 2014 ongeveer € 356 per woning per jaar.

Naast deze beoogde belasting voor verhuurders hebben huurders in de gereguleerde sector nu al te maken met een lastenverhoging door de invoering van een nieuw puntensysteem per 1 oktober 2011 in 140 gemeenten, de zogenaamde Donnerpunten. Bij de nieuwe puntentelling wordt nu ook de ligging van de woning meegenomen in de huurprijs. Hierdoor kunnen de maximale huren stijgen met € 75 of € 125. Het gevolg is een explosie van huurprijzen, waardoor veel sociale huurwoningen in de vrije sector terecht zijn gekomen. Tevens stagneert het de doorstroom in de sociale huursector omdat de zittende huurders de extra huurstijging niet voor hun kiezen krijgen.

Graag adviseren wij u. Voor al uw huurrechtvragen kunt u terecht bij het huurrechtteam van De Clercq

Eveline Buyink, advocaat huurrecht

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?