Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Ondernemingsrecht

Wraken van de rechter? Direct doen!

Jan-Willem Kolenbrander

26 september 2012 - < 1 minuten leestijd

Rechters moeten onpartijdig zijn en alle schijn van partijdigheid voorkomen. Als één van de partijen in een gerechtelijke procedure echter het idee krijgt dat de rechter niet onpartijdig is, dan kan hij een wrakingsverzoek indienen. Slaagt dat wrakingsverzoek, dan zal een andere rechter zich over de kwestie moeten buigen.

In een onlangs gepubliceerd vonnis van de rechtbank te Arnhem had eiser, de werkgever, geklaagd over de uitlatingen van de behandelend rechter tijdens een comparitie van partijen. In de visie van de werkgever was de rechter partijdig ten gunste van gedaagde, de werknemer. Ook refereerde de rechter kennelijk de gehele tijd aan ‘hoe het vroeger was’, waardoor de werkgever het idee kreeg dat de rechter in zijn eigen realiteit leefde.

Enkele weken na de mondelinge behandeling ontvingen partijen een tussenvonnis welke – conform verwachting – niet gunstig was voor de werkgever. De werkgever was van mening dat dit het overtuigende bewijs was van de partijdigheid die de rechter tijdens de mondelinge behandeling had laten zien. De werkgever diende vervolgens een wrakingsverzoek in.

“Te laat”, oordeelde de rechtbank. De werkgever had direct na de mondelinge behandeling een wrakingsverzoek moeten indienen en niet eerst weken later. Als gevolg daarvan werd de werkgever niet-ontvankelijk in zijn verzoek verklaard. Op zich is dat begrijpelijk, omdat het op proceseconomische gronden beter is om direct dergelijke problematiek aan te pakken. Verder moet voorkomen worden dat partijen op deze wijze kunnen gaan ‘shoppen’ voor hen welgevallige rechters. Aan de andere kant is de opgelegde sanctie op het te laat indienen van het verzoek – te weten:  verval van recht – fors, nu de wet zelf daarvoor helemaal geen sanctie voorschrijft. De les: wraken? Direct doen!

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat ondernemingsrecht

Ook interessant?