Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Uitspraak Hoge Raad over arbitragebeding

24 september 2012 - < 1 minuten leestijd

In de Cobouw van 9 augustus 2011 is door ondergetekende aandacht besteed aan een uitspraak van Hof Leeuwarden van 5 juli 2011. Hierin is geoordeeld dat een arbitragebeding voor consumenten onredelijk bezwarend is.

Deze uitspraak heeft grote impact gehad op ondernemers die werken met een arbitragebeding. Het was immers niet langer duidelijk of dit beding voor een consument in het algemeen of alleen in specifieke omstandigheden onredelijke bezwarend was. Voor de gebruikers van een arbitragebeding had dit tot gevolg dat voor hen onzeker was welke instantie bevoegd is van geschillen kennis te nemen, de Raad voor Arbitrage of de burgerlijke rechter.

De zaak is aan ons hoogste rechtscollege voorgelegd. De Hoge Raad heeft op 21 september jl uitspraak gedaan. De Hoge Raad oordeelt dat het Hof ten onrechte uit is gegaan van een algemene argumentatie. Dit leidt ertoe dat ieder gebruik van een arbitragebeding bij consumenten onredelijk bezwarend zou zijn. De Hoge Raad oordeelt dat dit een onjuiste rechtsopvatting is. Volgens de Hoge Raad kan een arbitragebeding voor een consument (slechts) onredelijke bezwarend zijn als dit volgt uit de concrete omstandigheden van het geval.

Goed nieuws dus voor de gebruikers van arbitragebedingen. Zij kunnen zich (vooralsnog) zonder al te veel risico’s met geschillen tot het betreffende arbitrage instituut wenden. De consument moet stellen en bewijzen dat de concrete omstandigheden van het geval het arbitragebeding onredelijk bezwarend maakt.

Annegien van Rijsewijk, advocaat Vastgoed

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Ondernemingsrecht.

Ook interessant?