Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Procedure voor deponeren van merken gewijzigd: duidelijkere omschrijving waren en diensten vereist

30 augustus 2012 - 2 minuten leestijd

Merkhouders dienen bij het deponeren van hun merk zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven voor welke waren of diensten bescherming is gewenst. Dit wordt geëist in het belang van de rechtszekerheid. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan dit tot weigering van de inschrijving in het merkenregister leiden.

Deze eis bestond al, maar is door het Europese Hof van Justitie nóg verder aangescherpt in de zogenaamde “IP Translator”- zaak. Hoe zit dit?
Alle waren en diensten waarvoor merken kunnen worden ingeschreven, zijn ingedeeld in klassen volgens een internationale standaard, de zogenaamde Nice-Classificatie. De vaststelling en het beheer hiervan gebeurt door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO). Er bestaan momenteel 45 klassen van waren en diensten. In de toelichting op deze classificatie worden de klassen verkort aangeduid door middel van titels, die in algemene bewoordingen aanduiden welke soort waren en diensten in een bepaalde klasse dienen te worden ingedeeld (de zogenaamde “class-headings”).

Voorheen werd, met name door merkhouders die zelf hun eigen merkdepot verzorgden, vaak volstaan met het gebruik van voornoemde class-headings. Het Europese Hof van Justitie heeft nu echter bepaald dat voor de algemene class-headings geldt dat deze kunnen worden gebruikt, maar alleen wanneer zij voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd. Indien dit niet het geval is, dient een specificatie te worden aangebracht. Het Benelux-Bureau voor de Intellecuele Eigendom (BBIE), dat over het accepteren van nieuwe merken in het Benelux-merkenregister gaat, heeft naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof laten weten dat het over het algemeen onwaarschijnlijk lijkt dat een onderneming op alle terreinen van de algemene class-headings actief is. Weigering van de inschrijving van het merk ligt dan ook op de loer.

Voorkom weigering van de inschrijving van uw merk en schakel tijdig een merkengemachtigde in. De Clercq beschikt over meerdere merkengemachtigden die de registratie voor u op de juiste wijze ‘van A tot Z’ en tegen vaste tarieven kunnen verzorgen.

Teun Pouw, advocaat IE-/ICT-recht en merkengemachtigde

Ook interessant?