Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

OR heeft instemmingsrecht over verplichting afgeven machtiging tot inzage e-mails

Renate Vink-Dijkstra

27 augustus 2012 - < 1 minuten leestijd

Op 17 augustus jl. heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat de OR een instemmingsrecht heeft over het besluit van de bestuurder, waarbij werknemers worden verplicht hun leidinggevende of een collega een machtiging te verlenen tot hun mailbox.

Volgens de kantonrechter volgt dit instemmingsrecht uit artikel 27 lid 1 sub L van de Wet op de Ondernemingsraden. Hierin is opgenomen dat het vaststellen, wijzigen of intrekken van controlesysteem met betrekking tot de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers  onder het instemmingsrecht van de OR valt.

In casu gold in de onderneming een Gedragscode, die eerder met instemming van de OR tot stand was gekomen. In deze Gedragscode is opgenomen dat werknemers hun zakelijke e-mail in beperkte mate mogen gebruiken voor privé aangelegenheden. Het verplicht afgeven van een machtiging, waardoor een leidinggevende of een collega inzage heeft in de e-mails van een werknemer, kan volgens de kantonrechter niet worden ingevoerd zonder wijziging van de Gedragscode. De kantonrechter kwalificeert de Gedragscode als een controlesysteem in de zin van De WOR, zodat de bestuurder de instemming van de OR nodig heeft om de wijziging door te voeren. Nu de bestuurder dit heeft nagelaten, is het besluit nietig.

Let dus op: ook een (geringe) wijziging van een eerder met instemming van de OR tot stand gekomen regeling, kan opnieuw onder het instemmingsrecht van een OR vallen. Bij twijfel helpen wij u graag verder!

Renate Vink-Dijkstra, advocaat arbeidsrecht

Ook interessant?