Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Let op met opvolgend werkgeverschap

Henriëtte van Baalen

18 juli 2012 - < 1 minuten leestijd

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Heerlen van 2 november 2011 (LJN BW8463) is bepaald dat er binnen een organisatie met zelfstandige winkels toch sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap.

Werkneemster is op 11 mei 2007 in dienst getreden bij Sittard Specsavers B.V. als verkoopmedewerkster. Het contract voor bepaalde tijd wordt twee keer verlengd. Voordat het laatste contract eindigt, wordt werkneemster met ingang van 1 september 2009 een arbeidsovereenkomst voor zes maanden geboden bij Brunssum Specsavers B.V. Het contract wordt verlengd tot 1 september 2010, waarna werkgever werkneemster meedeelt dat de arbeidsovereenkomst op 1 september 2010 van rechtswege eindigt.

De kantonrechter stelt vast dat Sittard Specsavers en Brunssum Specsavers aparte bv’s zijn, die tot eenzelfde grotere organisatie behoren. Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 7:668a BW blijkt dat werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid als elkaars opvolger dienen te worden beschouwd, als de betreffende werkgevers die verschillende organisatorische/juridische eenheden zijn, tot eenzelfde grotere organisatie behoren. Daarnaast speelt mee dat steeds dezelfde werkzaamheden zijn verricht.

De kantonrechter oordeelt dat Brunssum Specsavers de opvolgend werkgever is van Sittard Specsavers. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan met ingang van de vierde arbeidsovereenkomst op 1 september 2009 bij Brunssum Specsavers.

Eveline Buyink, advocaat arbeidsrecht

Team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook interessant?