Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Nieuw model aanbestedingsbeleid is goede aanleiding om gemeentelijke drempelbedragen te verhogen

Menno de Wijs

11 juli 2012 - < 1 minuten leestijd

De Vereniging  van Nederlandse Gemeenten heeft een nieuw model voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeenten opgesteld. Het model is weliswaar in de eerste plaats geschreven voor gemeenten en hun besturen, maar het bevat ook een aantal doelstellingen waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen – en waaraan zij een aanbesteding kunnen toetsen. Het model loopt vooruit op de Aanbestedingswet die thans in de Eerste Kamer aanhangig is.

In het model is onder meer bepaald dat de gemeente in het oog houdt dat er voldoende toegang is voor bedrijven tot gemeentelijke opdrachten, dat de gemeente de lasten voor ondernemers verlicht door proportionele eisen te stellen en dat, in gevallen waar een enkelvoudige inkoop of meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is toegestaan, rekening kan worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers.

De gemeente heeft -bovendien- beneden de Europese drempelbedragen een zekere beleidsvrijheid bij het kiezen van de te voeren inkoopprocedure. Dat is nu ook al zo, maar er is een tendens waarneembaar om de thans gehanteerde gemeentelijke drempelbedragen (de bedragen waarboven de gemeente opdrachten openbaar aanbesteedt, ook al is zij daartoe op grond van Europese regels niet gehouden) te verhogen. Daardoor kunnen meer opdrachten onderhands worden gegund.

Het vaststellen van een nieuw aanbestedingsbeleid op basis van dit model zou voor gemeenten een goede aanleiding kunnen zijn om de eigen drempelbedragen aan te passen.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten Aanbestedingsrecht

Ook interessant?