Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Uitleners verplicht tot registratie als zodanig in Handelsregister

Barbara van Dam

10 juli 2012 - < 1 minuten leestijd

Op 1 juli 2012 is de “Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen” in werking getreden. Vanaf die datum zijn uitleners zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven, banenpools en aannemers, die arbeidskrachten aan een inlener ter beschikking stellen, verplicht zich te registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), op straffe van een boete.

De uitlener (dit hoeft niet per se een uitzendbureau te zijn) die arbeidskrachten ter beschikking stelt, dient als zodanig, geregistreerd te zijn in het register van de Kamer van Koophandel, aldus met de vermelding dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent of mede uitoefent. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die eenmalig en voor korte tijd een werknemer bij een andere werkgever laten werken. De regeling geldt voor alle bedrijven die actief zijn in Nederland, zodat ook bedrijven zonder vestiging in Nederland die hier werkzaam zijn, zoals buitenlandse ondernemingen en zogenaamde 06-busjes onder deze regeling vallen.

Ook voor inleners zoals ondernemingen die personeel inhuren via bijvoorbeeld uitzendbureaus, payrollbedrijven, banenpools of aannemers verandert er iets. Zij zijn vanaf 1 juli 2012 verplicht te controleren of een uitlener als zodanig in het Handelsregister van de KvK geregistreerd is. Een inlener die personeel inhuurt bij een uitlener die niet als zodanig in het Handelsregister is ingeschreven, riskeert een boete.

Doel van de regeling is het aanpakken van malafide uitzendbureaus en het tegengaan van uitbuiting van werknemers.

Voor vragen over deze aangepaste wetgeving kunt u contact opnemen met een van de leden van ons team Arbeidsrecht.

Barbara van Dam-Keuken, paralegal

Ook interessant?