Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Waarschijnlijk geen WOR-heffing meer per 1 januari 2013

Henriëtte van Baalen

9 juli 2012 - < 1 minuten leestijd

Een werkgever draagt dit jaar waarschijnlijk voor het laatst 0,013% van de jaarlijkse loonsom af voor de WOR-heffing. De werkgevers dragen via het belastingstelsel geld af aan het GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden) van wie zij vervolgens weer subsidie ontvangen voor OR-scholingskosten.  De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt jaarlijks vast welke ondernemingen heffingsplichtig zijn en bepaalt ook het heffingspercentage.

De ministerraad is eind mei akkoord gegaan met de afschaffing van deze WOR-heffing. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het GBIO hadden hiertoe een voorstel gedaan. Als de Raad van State heeft geadviseerd en de Tweede en Eerste Kamer instemmen zal er met ingang van 1 januari 2013 geen WOR-heffing meer zijn.

De Sociaal-Economische Raad (SER) had eerder al geadviseerd om de WOR-heffing helemaal af te schaffen in verband met het verminderde draagvlak voor de gesubsidieerde scholing via de WOR-heffing. Deze WOR-heffing werd door werkgevers ervaren als het ‘rondpompen van geld’. Er was ook kritiek over de (kunstmatig) hogere prijzen van GBIO-instituten zonder dat dit de kwaliteit altijd ten goede kwam.

Als het wetsvoorstel doorgaat betalen werkgevers de kosten voor OR-scholing rechtstreeks aan de opleiders. Er zal door GBIO geen cursusbijdrage meer verstrekt worden. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER zal de controlerende en toezichthoudende taak van GBIO overnemen. Daarnaast komt er een certificatieregeling voor scholingsinstituten.  De BVMP (beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals) en de BVMZ (branchevereniging medezeggenschap) hebben aan de hand van hun kwaliteitscriteria een register opgezet voor medezeggenschapsopleiders.

Voor vragen over medezeggenschap neem contact op met ons WOR-team! Ook voor gecertificeerde cursussen bent u aan het juiste adres.

Eveline Buyink, advocaat arbeidsrecht

Ook interessant?