Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ondubbelzinnige toezegging gemandateerd functionaris hoeft niet op schrift

30 juni 2012 - < 1 minuten leestijd

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat toezeggingen van een tot besluitvorming gemandateerde functionaris leiden tot een rechtens te honoreren belang.

Daarvoor is niet vereist dat de toezegging op schrift is gesteld. In dit geval was sprake van een functiewisseling, waarbij aan de ambtenaar de mondelinge toezegging is gedaan dat er geen wijziging in de bezoldiging zou optreden.  De ambtenaar heeft er dan ook op mogen vertrouwen dat de functiewijziging geen verslechtering van zijn salarisperspectief zou opleveren. Hij kan dus aanspraak maken op een uitlooptoelage. (Bron: www.rechtspraak.nl, uitspraak d.d. 10 mei 2012 van de Centrale Raad van Beroep, LJN: BW6851, zie ook uitspraak d.d. 21 april 2011, LJN: BQ3515.)

Fadjar Schouten, advocaat arbeidsrecht

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?