Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Nieuwe wet extra prikkel voor nakoming aanbestedingsrichtlijnen

Per van der Kooi

27 juni 2012 - < 1 minuten leestijd

Op 13 juni jl. is de Wet ‘Naleving Europese Regelgeving publieke entiteiten’ in werking getreden. Deze wet geeft het Rijk een aantal instrumenten om naleving van Europees recht door een ‘publieke entiteit’ af te dwingen of overtreding daarvan te sanctioneren. Onder publieke entiteiten worden mede de aanbestedende diensten in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, zoals decentrale overheden, verstaan.

Een (beweerdelijke) overtreding van de aanbestedingsregels kon in Nederland tot voor kort op twee manieren worden aangevochten. Een teleurgestelde inschrijver kon tegen de aanbestedende dienst een kort geding aanspannen en de Europese Commissie kon een inbreukprocedure tegen het Rijk beginnen. De Rijksoverheid had echter geen mogelijkheden om een decentrale overheidsdienst die zich niet aan de regels hield daarop aan te spreken.

Met deze wet krijgt de Minister van EL&I de bevoegdheid om de aanbestedende dienst een aanwijzing te geven om alsnog aan de regels te voldoen en om, als die aanwijzing niet wordt opgevolgd, zelf maatregelen te nemen en handelingen te verrichten waardoor alsnog aan de rechtsplicht wordt voldaan of dat verzuim te herstellen. Indien de Nederlandse Staat als gevolg van de overtreding wordt verplicht tot betaling van een boete of dwangsom, kan de Minister deze bedragen verhalen op de publieke entiteit.

Als de Rijksoverheid consequent gebruik maakt van deze bevoegdheden zal dat aanbestedende diensten vast prikkelen om de aanbestedingsregels (beter) na te leven.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten Aanbestedingsrecht

Ook interessant?