Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

NEN-Normen hoeven niet gratis te worden verstrekt

Menno de Wijs

26 juni 2012 - < 1 minuten leestijd

NEN-normen zijn geen door de overheid uitgevaardigde algemeen verbindende voorschriften, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 22 juni jl.

NEN-normen zijn om die reden, anders dan wet- en regelgeving, niet vrij van auteursrecht en hoeven daarom niet kosteloos te worden verstrekt. Dat in de Woningwet en in het Bouwbesluit naar deze normen wordt verwezen maakt dit niet anders.

De Raad van State oordeelde eerder al in gelijke zin.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten Bouw- en Aanbestedingsrecht

Ook interessant?