Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Kabinet stemt in met vereenvoudiging ontslagrecht

Renate Vink-Dijkstra

19 juni 2012 - < 1 minuten leestijd

Het kabinet heeft ingestemd met de voorstellen van minister Kamp om over te gaan tot vereenvoudiging van het ontslagrecht en de WW.

Gisteren heeft Minister Kamp dan ook een “Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW’ naar de Tweede Kamer verzonden. Deze notitie is te vinden via de volgende link:

In de Hoofdlijnennotitie zijn de bij het Begrotingsakkoord 2013 gemaakte afspraken uitgewerkt.
Samengevat weergegeven, gaat het om de volgende hoofdlijnen:
1. Er komt één route voor ontslag
2. Werknemers ontvangen een transitiebudget in plaats van een ontslagvergoeding;
3. Eerste maanden WW voor rekening werkgever.

Deze maatregelen zullen volgens minister Kamp leiden tot bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers en een hogere arbeidsproductiviteit.
De Hoofdlijnennotitie is volgens minister Kamp ook de basis  voor de bredere discussie over de inrichting van het ontslagrecht en de WW. Minister Kamp heeft de  Tweede Kamer verzocht tijdens het zomerreces hierover met elkaar te spreken. Het is afwachten of de leden van de Tweede Kamer het zomerreces hiervoor willen benutten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Renate Vink-Dijkstra, advocaat arbeidsrecht en bestuursrecht

Ook interessant?