Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Gemeente betaalt schadevergoeding vanwege gederfd huurgenot

Per van der Kooi

24 mei 2012 - < 1 minuten leestijd

De gemeente Den Haag heeft voorafgaande aan de verlenging van een huurovereenkomst nagelaten aan een strandpaviljoenhouder mee te delen dat twee duinpaden van en naar het strand afgesloten zouden worden vanwege herontwikkeling. De afsluiting duurde van 2007 tot 2009.

Door de afsluiting zag de paviljoenhouder een groot deel van zijn omzet verdampen. De strandpaviljoenhouder vorderde een schadevergoeding van de gemeente vanwege gederfd huurgenot. Na de kantonrechter en het gerechtshof heeft op 27 april 2012 ook de Hoge Raad de paviljoenhouder in het gelijk gesteld.

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat de duinpaden op zichzelf niet tot het gehuurde behoorden, maar tot de omgeving daarvan. De huurovereenkomst strekt zich in dit geval dus evenwel ook uit tot de toegankelijkheid, bereikbaarheid en uitstraling van het paviljoen.
Verder vloeit uit deze uitspraak voort dat de gemeentelijke mededelingsplicht voorafgaande aan de totstandkoming of verlenging van een huurovereenkomst ver kan reiken. De rechterhand van een gemeente, bijvoorbeeld de afdeling grondzaken, die civiele huurcontracten voor gemeentegrond sluit, moet dus goed in de gaten houden wat de linkerhand, de afdeling die ruimtelijke plannen maakt en omgevingsvergunningen verstrekt, van plan is.

Ten slotte is interessant dat de paviljoenhouder niet heeft gekozen voor een vordering uit  hoofde van nadeelcompensatie – een schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen – maar, met succes, voor een schadevergoeding vanwege wanprestatie.

Roland Mans, advocaat bestuursrecht

Vragen? Ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat staat voor u klaar.

Ook interessant?