Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Informatieplicht bij inlenen uitzendkrachten

Henriëtte van Baalen

1 mei 2012 - < 1 minuten leestijd

Aan de gegevens die de ondernemer de OR op grond van art. 31 WOR (half)jaarlijks moet verstrekken, is een onderdeel toegevoegd. Door een wetswijziging die vanaf 27 april 2012 van kracht is, is de ondernemer verplicht tenminste éénmaal per jaar de OR schriftelijk te informeren over het aantal uitzendkrachten dat de onderneming heeft ingeleend.

Ook dient de ondernemer de OR een schatting te geven van het aantal uitzendkrachten dat in het komende jaar nodig zal zijn. De schatting mag mondeling worden doorgegeven. De ondernemer is verplicht tijdig alle informatie aan de ondernemingsraad (OR) te verstrekken die de OR nodig heeft om zijn taken behoorlijk uit te kunnen oefenen. Het verstrekken van informatie is gerelateerd aan de taken die de OR moet uitoefenen.

Eveline Buyink, advocaat arbeidsrecht en Barbara van Dam-Keuken, paralegal

Ook interessant?