Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Bouwbesluit 2012 in werking

19 april 2012 - < 1 minuten leestijd

Per 1 april jl. is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het oude Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen verliezen hun werking. Door samenvoeging en systematiek is de regeldruk afgenomen. Het nieuwe Bouwbesluit 2012 bevat een derde minder aan artikelen.

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen.  De grootste verandering is dat er voortaan één set van technische voorschriften van toepassing is. Verder is voor het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig.  In een serie korte artikelen zal De Clercq  de komende weken verschillende onderdelen van het Bouwbesluit nader toelichten.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?