Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Toch geen inkomensgat bij leeftijdsontslag 65 jaar?

Ernst van Win

25 maart 2012 - < 1 minuten leestijd

FNV Bondgenoten heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de wijziging in de Algemene Ouderdomswet (AOW) die per 1 april a.s. in zal gaan. Met de nieuwe wetgeving zullen mensen voortaan op de dag dat zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt een uitkering ontvangen. Dat is op dit moment nog de eerste dag van de maand waarin men 65 jaar wordt.

Veel cao’s en arbeidsovereenkomsten gaan hier ook vanuit. Het leeftijdsontslag per de eerste van de maand leidt tot een inkomensgat wanneer de uitkering op grond van de AOW eerst met de dag van het 65e jaar ingaat terwijl het ontslag zich al heeft gerealiseerd per de eerste van die maand.

FNV Bondgenoten stelt nu dat het leeftijdsontslag zoals opgenomen in vele cao’s en arbeidsovereenkomsten niet meer mogelijk is. Volgens de vakbond is de bepaling over leeftijdsontslag in cao’s nietig omdat het strijdig is met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Op grond van artikel 7 van deze wet is leeftijdsontslag slechts mogelijk wanneer de werknemer wordt ontslagen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of een hogere pensioenleeftijd. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is straks de maatstaf voor het recht op AOW en niet meer de eerste van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. Bepalingen in cao’s en arbeidsovereenkomsten waarbij het dienstverband automatisch eindigt per de eerste van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, is dan niet meer in lijn met de wet. Overigens zullen afspraken waarbij het ontslag ingaat per de datum van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hier niet mee in strijd zijn. De vakbonden willen uiteindelijk ook dit leeftijdsontslag veranderen.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?