Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Slecht huurderschap bij onbewoond laten van woning

21 februari 2012 - < 1 minuut leestijd

Het hof Arnhem heeft in haar arrest van 11 oktober 2011, WR 2012/14, bepaald dat huurders zich niet als goed huurder hebben gedragen, door hun woning in de sociale sector jarenlang onbewoond te laten. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarbij huurders zijn veroordeeld tot ontruiming van de woning.

De feiten zijn als volgt. Huurders huren sinds 1974 een woning van verhuurder, een woningstichting. Huurders gaan rond 2001 werken op een camping, alwaar zij vervolgens steeds dagelijks overnachten. De verhuurder verzoekt in 2010 om ontbinding van de huurovereenkomst, aangezien huurders ernstig tekort zijn geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. Huurders hebben namelijk gedurende een lange periode geen gebruik gemaakt van de woning, zonder verhuurder daarvan in kennis te stellen.

Het hof oordeelt dat niet uit de bepalingen van de huurovereenkomst volgt dat huurders verplicht waren om de woning zelf te bewonen en daarin hun hoofdverblijf te houden. Ook is er geen wettelijke bepaling waarin de huurder wordt verplicht om de gehuurde woning daadwerkelijk te bewonen. Wel is het volgens het hof voor de woningstichting van groot belang dat zij een efficiënt distributiebeleid kan voeren in de sociale huursector. Het feit dat een huurder een woning jarenlang bezet houdt, zonder daar in te wonen, gaat tegen dit belang in. Huurder had – op basis van het goed huurderschap – rekening moeten houden met dit (gerechtvaardigde) belang. Nu de huurders dit hebben nagelaten, zijn zij tekort geschoten in hun verplichtingen jegens de verhuurder.

Ook interessant?