Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Datum inwerkingtreding wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging

21 februari 2012 - < 1 minuten leestijd

In aansluiting op het eerdere bericht ‘nieuw wetsvoorstel: huurverhoging op grond van inkomen’, is onlangs bekend geworden dat het wetsvoorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging naar verwachting in maart 2012 in de Tweede Kamer aan de orde komt. Het kabinet heeft voorgesteld dat deze inkomensafhankelijke huurverhoging (inflatie plus 5%) gevraagd kan worden aan huurders met een inkomen boven € 43.000,–.

Wordt het wetsvoorstel doorgevoerd, dan zal dit een wijziging opleveren van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Ten aanzien van de hoogte van de inkomensgrens geldt dat verhuurders hierover informatie kunnen opvragen bij de Belastingdienst.

Volgens het kabinet zal het voorstel bijdragen aan een goede doorstroom van huurders. Kiezen huurders er daarentegen voor in de woning te blijven, dan zal door de maatregel een meer marktconforme huur betaald worden.

Wordt het wetsvoorstel geaccepteerd voor 1 juli 2012, dan kan de verhuurder de huurverhoging dit jaar nog doorvoeren. Het kan voorkomen dat de huurprijs van de woning na de doorgevoerde huurverhoging boven de liberalisatiegrens uitkomt. De liberalisatiegrens is gelijk aan de maximale huurgrens voor de huurtoeslag. De woning blijft – ongeacht of de huurprijs na verhoging boven de liberalisatiegrens uitkomt – niet-geliberaliseerd. Verder geldt dat de huurder – eerst bij de verhuurder, maar daarna bij de Huurcommissie – bezwaar kan maken tegen de extra huurverhoging op grond van het inkomen.

Wij helpen u graag verder. Neem bij vragen contact op met een van de specialisten van het team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?