Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Rechtspraak start project ‘e-kantonrechter’

Natascha van Duuren

8 februari 2012 - < 1 minuten leestijd

In het deze week door staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer aangeboden Jaarplan Rechtspraak 2012, wordt de start van het project ‘e-kantonrechter’ aangekondigd.

Dit betreft een digitale procedure die partijen in de gelegenheid stelt hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen. Beide partijen moeten instemmen met digitale afhandeling van hun zaak door de kantonrechter. Binnen zes weken wordt uitspraak gedaan, die digitaal aan partijen wordt bericht. Partijen behouden echter de mogelijkheid om hun zaak mondeling bij de kantonrechter toe te lichten. De procedure bedraagt dan 8 weken.

De Rechtspraak wil hiermee tegemoet komen aan de wens in de samenleving om de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak te vergroten. Het is de bedoeling dat het in 2013 in de arrondissementen Den Bosch en Rotterdam daadwerkelijk mogelijk is te procederen via de ‘e-kantonrechter ‘.

Op de website http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Geschillen-voor-e-kantonrechter.aspx is het gehele Jaarplan Rechtspraak 2012 in te zien.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Natascha van Duuren, partner IE/ICT.

Ook interessant?