Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Mag een aanbestedende dienst de inschrijving beoordelen op de onderlinge ‘klik’?

Menno de Wijs

19 september 2017 - < 1 minuten leestijd

Door de Commissie van Aanbestedingsexperts een uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van een subgunningscriterium (advies 358). Het betrof een Europese openbare aanbesteding van een scholengemeenschap voor diensten op het gebied van communicatieadvies en -middelen.

Bij de aanbesteding ontstond discussie over – onder andere – de beoordelingscriteria. In de aanbestedingsstukken waren de criteria opgenomen waarop inschrijvers beoordeeld worden. In het kader van die beoordeling worden inschrijvers uitgenodigd voor een interview. Aan de hand van het interview zou de aanbestedende dienst beoordelen of de inschrijver de benodigde deskundigheid bezit. Een van de drie beoordelingscriteria was:

De mate van kwalitatief presenteren, vakinhoudelijke kennis en overtuigen, ofwel ‘klik’ met de inschrijver / uitvoerders.

Een van de inschrijvers heeft een klacht bij de Commissie ingediend omdat de beoordelingssystematiek leidt tot een subjectieve beoordeling van de inschrijvingen, aldus de inschrijver.

Het oordeel

De Commissie formuleert op basis van de jurisprudentie dat inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem moeten worden beoordeeld. De Commissie stelt zich de vraag daar in casu sprake is. Daarbij merkt de Commissie op dat bij de beoordeling op de kwaliteit van een inschrijving enige mate van subjectiviteit onvermijdelijk is.

In beginsel is het toegestaan om een interview af te nemen in het kader van de kwalitatieve beoordeling. Echter, in deze kwestie wordt het interview beoordeeld op basis van de ‘klik’ tussen de beoordelaars en de medewerker van de inschrijver. Bij de hantering van een dergelijk beoordelingscriterium is het risico van willekeur en favoritisme dermate groot dat de aanbestedende dienst dit criterium niet mocht hanteren. De inschrijver is daarmee in het gelijk gesteld.

Menno de Wijs, advocaat aanbestedingsrecht & Dylan Helmich, paralegal aanbestedingsrecht

Ook interessant?