Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

UAV 2012 in werking getreden

Per van der Kooi

31 januari 2012 - < 1 minuten leestijd

Gisteren, 30 januari 2012, zijn de UAV 2012 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgesteld en in de Staatscourant geplaatst.

De volledige naam luidt: Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2102. De naam zegt het al: deze voorwaarden vervangen de oude UAV (1989) en de UAV-TI (1992).

De wijzigingen zijn voor een deel van redactionele aard. De voorwaarden zijn aangepast aan het Burgerlijk Wetboek zoals dat (al) in 1992 in werking is getreden en aan de titel Aanneming van Werk die daarin in 2003 is opgenomen, alsmede aan de Wet Milieubeheer (voor wat betreft het zich ontdoen van afvalstoffen).

Inhoudelijke wijzigingen hebben onder meer betrekking op de voorgeschreven leverancier; diens positie wordt gelijk gesteld met die van de voorgeschreven onderaannemer, op de meldingsplicht voor gevaarlijke goederen of stoffen, op de ingebruikname van een (onderdeel van een) werk voordat het voltooid is en op de status van bouwverslagen: dat zijn voortaan ‘belangrijke stukken’.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij helpen u graag.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten Bouw- en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?