Onderwerp

Dit jaar over het onderwerp:
“Sociale veiligheid: kun en wil je als OR altijd vrijuit spreken?”

Sinds een aantal jaren is er heel wat te doen over sociale veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag wordt steeds vaker ter discussie gesteld en wordt eerder gemeld. Dit leidt soms tot conflicten en vaak tot onderzoek en verbetermaatregelen. Vertrouwenspersonen hebben het druk.

Dat werkt direct en indirect door in het OR-werk. Direct: hoe maak je sociale veiligheid bespreekbaar en hoe ga je als OR om met (anonieme) meldingen of signalen? Indirect: Hoe veilig is het in de OR-vergadering en in de overlegvergadering met de bestuurder? Kun en wil je daar wel altijd vrijuit spreken? Of houden we ons daar liever in, omwille van de lieve vrede? En als we niet helemaal vrijuit kunnen spreken, wat kunnen we doen om de sfeer gestaag opener te maken?

Het is wat ons betreft tijd dit onderwerp aan de ronde tafel de aandacht te geven die het nodig heeft.

Renate Vink-Dijkstra en Rieneke Schouwenaar zullen deze rondetafelbijeenkomst leiden. Eerst zullen zij kort stilstaan bij de belangrijkste facetten van sociale onveiligheid en de dilemma’s, die dat in de medezeggenschap kan opleveren. Daarna zal aan de hand van prikkelende stellingen aan tafel gediscussieerd én geleerd kunnen worden.

Programma

Wanneer: Donderdag 23 november 2023
Waar: De Clercq Advocaten Notariaat te Leiden, Hoge Rijndijk 306

 

14:30 uur Inloop met koffie/thee
15:00 uur Welkom en inleiding
15:15-15:45 uur Rondetafeldiscussie
15:45 -16:00 uur Pauze
16:00-16:30 uur Rondetafeldiscussie
16:30-17:00 uur Inventarisatie belangrijkste uitkomsten en afsluiting
17:00 uur
Borrel

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plekken aan tafel, dus meld je vóór 10 november 2023 aan.

Dat kan door een mail te sturen naar: [email protected] ! Let op: Per organisatie kunnen maximaal twee leden deelnemen.

Graag tot 23 november in Leiden! Vragen? Wij beantwoorden deze graag!

Renate Vink-Dijkstra en Rieneke Schouwenaar