Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Unieke debatavond over de AVG

Locatie
Café Restaurant Dauphine, Auditorium Financieel Dagblad
Datum en tijdstip
24 mei 2018 19:00

Voor de tweede maal in de geschiedenis leidt een privacyschandaal tot wereldnieuws. In 2015 waren dat de onthullingen van Eric Snowden over de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In maart 2018 zorgde opnieuw een klokkenluider voor privacy headlines news. Nu over misbruik van persoonsgegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers door het politieke campagnebedrijf Cambridge Analytica. Ondertussen werkte Nederland aan de invoering van de strikte regels van nieuwe Europese privacywet.

Op 24 mei discussiëren vertegenwoordigers van diverse branche- en beroepsorganisaties – financiële sector, overheid, zorgsector, MKB, informatieprofessionals en de zakelijke dienstverlening – na een korte presentatie aan de hand van drie stellingen over de stand van zaken van privacy in Nederland, mede met een toekomstgerichte blik.

Met deze unieke debatavond start de Special Interest Group IT en Recht een nieuw flagship event over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de informatiemaatschappij (in 1982 organiseerde het NGI haar eerste Nationale Privacy Symposium). De eerste bijeenkomst vindt bewust plaats aan de vooravond van de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), namelijk op 24 mei 2018. De toegang is gratis, ook voor niet-leden KNVI. Aanmelden is verplicht. Deelname op basis van eerste aanmelding.

Stellingen

  1. Europa gaat aan privacyrecht ten onder.
  2. De AVG is een papieren tijger.
  3. Iedere burger verdient een betere waarborging van zijn privacy, en dat proces begint bij ons zelf.

Programma

19:00 – 19:30 uur  Inloop met koffie
19:30 – 19:35 uur  Welkom voorzitter KNVI SIG IT en Recht en KNVI
19:35 – 20:00 uur  Zes korte presentaties met vooruitblik
20:00 – 21:15 uur  Debat met de zes sprekers
21:15 – 21:20 uur  Afsluiting door de voorzitters KNVI SIG IT en Recht en KNVI
21:20 – 22:30 uur  Borrel en napraten

Het KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor IT-professionals en -managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden al meer dan 50 jaar hun vakkennis bijhouden en hun netwerk onderhouden. Binnen het KNVI zijn verschillende Special Interest Groups (SIG) actief. Als voorzitter van de SIG IT-Recht nodigt Natascha van Duuren (advocaat en partner IT, IE & Privacy) u van harte uit voor deze debatavond.

Wilt u deze avond niet missen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Ook interessant?

OR Live

11 oktober 2023 09:00 OR Live