Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen

Seminar: De nieuwe privacywet en de gevolgen voor onderwijsinstellingen

Datum en tijdstip
12 oktober 2017 11:00

De Clercq Advocaten Notariaat en OHM organiseren op 12 oktober a.s. speciaal voor iedereen die te maken heeft met onderwijs een bijeenkomst over de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 in werking treedt.

De nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft ook impact op onderwijsorganisaties en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van onder meer leraren en leerlingen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor onderwijsorganisaties bij de verwerking van  persoonsgegevens. De nadruk in de AVG ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober 2017 komen vragen aan de orde als: Wat wijzigt er voor mijn onderwijsorganisatie op basis van deze nieuwe wetgeving? Welke actie moet mijn organisatie ondernemen en welke risico’s loopt zij als er nog geen actie is ondernomen? Wat moet en mag een school afgeven aan een ouder als deze het leerlingdossier opvraagt? En in hoeverre moet een school rekening houden met de privacy van docenten als er persoonlijke notities in het dossier zitten?

Natascha van Duuren en Anneloes Korremans praten u graag bij op 12 oktober 2017. U bent vanaf 11.00 uur welkom. Om 11.15 uur starten we met het inhoudelijke deel. Van 12.30 tot 13.30 zijn er broodjes voor de lunch en kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen stellen aan de advocaten van De Clercq.

Wij zien uw komst graag tegemoet!

Deelname is kosteloos. Aanmelden? Vul hieronder uw gegevens in.

Ook interessant?