Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Seminar privacy – Voldoet u aan alle regels? Voorkom boetes!

Locatie
Hoge Rijndijk 306, Leiden
Datum en tijdstip
20 april 2017 15:30

Er zijn grote veranderingen op komst op het gebied van privacy. Is uw organisatie al voldoende voorbereid om tijdig compliant te zijn?

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (‘AVG’) van kracht zijn. Toezichthouders krijgen de bevoegdheid boetes op te leggen van maximaal € 20.000.000,– per overtreding of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Bovendien kunnen bestuurders van organisaties, die zich niet aan de AVG houden, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Het is dus zaak uw organisatie tijdig voor te bereiden.

Tijdens het seminar brengen onze privacyspecialisten u op de hoogte van de grootste veranderingen. Zo komt er een veel grotere nadruk op compliance (en het kunnen aantonen daarvan), zullen betrokkenen meer rechten krijgen en zullen op bewerkers meer rechtstreekse verplichtingen gaan rusten. Onze specialisten zullen u informeren over de concrete stappen die u zult moeten nemen om ervoor te zorgen dat u tijdig aan de nieuwe regels voldoet. Daarbij zal ook kort worden ingegaan op de meldplicht datalekken die al vanaf 1 januari 2016 in werking is en op grond waarvan al zo’n 5500 meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gedaan.

Sprekers zijn Natascha van Duuren (partner IT, IE & Privacy en tevens docent aan de HAN bij de Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming) en Marijn Storm (advocaat IT, IE & Privacy).

Programma:

  • 15:30 uur: Inloop
  • 16:00 uur: Presentaties en gelegenheid tot het stellen vragen
  • +/- 18:00 uur: Borrel

Ook interessant?

OR Live

11 oktober 2023 09:00 OR Live