Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Reorganisatie of herstructurering

Datum en tijdstip
5 maart 2021 09:30

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de coronacrisis uitbrak. Door de ingrijpende coronamaatregelen (waaronder de sluiting van bedrijven) is de afgelopen tijd voor veel ondernemingen zwaar geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij ingrijpende maatregelen hebben getroffen en mogelijk nog moeten treffen om gezond te blijven. Een reorganisatie of herstructurering is één van de mogelijkheden om dat te bereiken. Het doel is uiteraard om er weer te staan als de maatregelen straks kunnen worden versoepeld!

Het besluit en de gevolgen daarvan zijn complex en ingrijpend voor ondernemers, medewerkers, klanten en crediteuren. In korte tijd zien betrokken partijen zich dan geconfronteerd met allerhande problemen. Daarbij bestaat behoefte aan snel en doortastend handelen, advies over posities, mogelijkheden en oplossingen, maar ook aan inzichten vanuit diverse invalshoeken. Niet alleen met als doel de onderneming of een deel daarvan in veilig vaarwater te brengen, maar ook om belangen van bijvoorbeeld crediteuren, aandeelhouders of werknemers veilig te stellen. Bovendien is de vraag: hoe gaan we verder ná een reorganisatie en/of herstructurering. Het vergt vaak van iedereen aanpassingen.

In 2020 deelden onze specialisten hun kennis over deze onderwerpen al eerder tijdens live webinars. Vanwege de grote belangstelling organiseren wij dit webinar nogmaals op vrijdag 5 maart a.s. van 09.30-11.30 uur. Uiteraard met aandacht voor de inmiddels aangepaste wet- en regelgeving zoals de WHOA die op 1 januari jl. in werking is getreden. Ook de laatste updates ten aanzien van de NOW-regeling komen aan bod! Het webinar is speciaal bedoeld voor:

  • Directeuren en bedrijfseigenaren
  • HR-managers
  • Ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen

Wilt u deelnemen aan dit live webinar? Meld u dan direct aan via de onderstaande knop. U ontvangt een bevestiging met link voor deelname in uw mailbox.

Wij spreken u graag op vrijdag 5 maart a.s.!

AANMELDEN

Programma:

09:30 – 10:00 Herstructurering
10:00 – 10:30 Medezeggenschap in geval van reorganisatie of herstructurering

10:30 – 10:40 Pauze
10:40 – 11:30 Reorganisatie en ontslag

Onze sprekers

Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renate Vink-Dijkstra

Renate kan u ondersteunen bij allerlei vraagstukken op het gebied van arbeid en medezeggenschap. Zo begeleid zij bijvoorbeeld met veel plezier ondernemingsraden en/of bestuurders bij uiteenlopende trajecten, zoals het vormgeven van medezeggenschap, het opstellen van reglementen en convenanten, herstructureringen, reorganisaties, fusies, arbeidsvoorwaardenvorming en het wijzigen van pensioenregelingen. Maar zij voert ook regelmatig procedures bij de Ondernemingskamer en de kantonrechter. Daarnaast geeft Renate cursussen aan ondernemingsraden en/of HR-adviseurs en publiceert zij regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van arbeid en medezeggenschap.

Neem contact op met Renate
Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renée Huijsmans

Binnen de teams Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap legt Renée zich voornamelijk toe op het individuele en collectieve ontslagrecht. Daarnaast adviseert zij over zaken in relatie tot arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeids-ongeschiktheid, disfunctioneren en de arbeidsrechtelijke aspecten rondom reorganisaties. Renée heeft veel ervaring met advisering binnen het onderwijs en de overheid en staat regelmatig ondernemingsraden en bestuurders bij in medezeggenschapsrechtelijke kwesties.

Neem contact op met Renée
Onze specialist Advocaat Ondernemingsrecht

Eveline Bakker

Binnen het team Ondernemingsrecht houdt Eveline zich onder meer bezig met aansprakelijkheidskwesties en adviseert zij bij geschillen binnen ondernemingen (zoals aandeelhoudersgeschillen), geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders én geschillen met derden. Daarnaast helpt zij haar cliënten graag met juridisch advies op het gebied van het contractenrecht. Tot slot is Eveline actief betrokken bij interessante zaken met een accent op het faillissementsrecht en de daarmee verbonden complexe vraagstukken.

Neem contact met Eveline

Ook interessant?

OR Live

11 oktober 2023 09:00 OR Live