Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

OR Live

Locatie
Fokker Terminal, Den Haag
Datum en tijdstip
9 oktober 2019 10:00

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve OR-leden en ambtelijk secretarissen.

Onze specialisten op het gebied van medezeggenschapsrecht zijn natuurlijk de hele dag aanwezig én verzorgen meerdere workshops. Daarnaast is Ernst van Win een van de key-note speakers op Mainstage OR! Hij praat u bij over de flexibele schil en medezeggenschap.

08:45 – 09:15 | Mainstage OR | Flexibele schil en medezeggenschap | Ernst van Win

10:45 – 11:25 | Europese medezeggenschap | De Europese Ondernemingsraad | Rick van Herk

Grote internationale concerns hebben niet alleen te maken met een OR, GOR en COR in Nederland, maar ook met medezeggenschapsorganen in andere landen en ook een Europese Ondernemingsraad. Hoe werken deze verschillende medezeggenschapsorganen effectief samen. En wat betekent het voor jou als je zowel in de Nederlandse OR zit als in de EOR?

11:45 – 12:25 | Rechtspositie ambtenaren | Stilzitten is geen optie! | Renée Huijsmans

Op 1 januari 2020 treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking. Vanaf dat moment zijn ambtenaren op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam én wordt de rechtsverhouding gereguleerd door het civiele (arbeids)recht. Hierdoor duiken zij onmiddellijk in de wondere wereld van de WWZ en de WAB. De praktijk zal wijzigen en een cultuuromslag is in de overheidssector is noodzakelijk. Aan de hand van praktische tips wordt u bijgepraat over de gewijzigde rechtspositie en de rol van de medezeggenschap!

12:45 – 13:25 | Duurzame inzetbaarheid | De instrumenten van de OR | Ernst van Win

Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en met plezier aan het werk zijn? Een inkijk in de “juridische instrumenten” om dat voor elkaar te krijgen.

13:45 – 14:25 | Beroep instellen bij de OK | Een goed begin… | Janka Sintemaartensdijk

Als de bestuurder ten onrechte geen advies gevraagd heeft of het advies van de OR niet opvolgt, kan de OR beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Wordt de OR in het gelijk gesteld, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuurder en daarmee voor de organisatie. Maar wat zijn de kritische succesfactoren voor een succesvolle procedure bij de OK?

14:45 – 15:25 | Outsourcing, de rol van de OR | Invloed? Wees tijdig betrokken | Montse Rodriguez Escudero

Steeds vaker worden activiteiten, zoals de catering, ICT, schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden etc. uitbesteed. Outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als overgang van onderneming. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Welke arbeidsrechtelijke consequenties (personele gevolgen) heeft dit voor de betrokken werknemers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR en zo ja, wanneer? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

Als relatie van ons kantoor heeft u de mogelijkheid om met 20% korting OR live 2019 te bezoeken! Gebruik bij uw inschrijving via de website van OR Live de kortingscode DECLERCQ. De korting wordt dan direct verrekend.

Mogen wij u begroeten op 9 oktober?

Ook interessant?

OR Live

11 oktober 2023 09:00 OR Live