Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

OR Live 2018

Locatie
Fokker terminal, Den Haag
Datum en tijdstip
10 oktober 2018 10:00

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve OR-leden en ambtelijk secretarissen.

Onze specialisten op het gebied van medezeggenschapsrecht zijn natuurlijk de hele dag aanwezig én verzorgen meerdere workshops. Daarnaast is advocaat/partner Ernst van Win key-note speaker op Mainstage OR! Hij vertelt waarom u juist nú moet inzetten op duurzame inzetbaarheid.

Kom kennismaken met een van onze specialisten of volg een van de workshops die zij verzorgen:

10:15 – 10:50 – Rechtspositie ambtenaren | Stilzitten is geen optie! | Renate Vink

Op 1 januari 2020 treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de overheidswerkgevers en de ambtenaar zelf. Het grootste deel van de ambtenaren gaat werken op basis van een arbeidsovereenkomst waardoor zij onmiddellijk duiken in de wondere wereld van de Wwz. De cultuur tussen de overheid en haar werknemers verandert. Aan de hand van praktische tips wordt u bijgepraat over de gevolgen van de Wnra voor de medezeggenschap.

11:45 – 12:20 – Outsourcing en de rol van de OR | Invloed uitoefenen? Wees tijdig betrokken! | Montse Rodriguez Escudero

Steeds vaker worden activiteiten als catering, schoonmaak, receptie, ICT en administratie uitbesteed. Deze outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als ‘overgang van onderneming’. Wanneer is daar precies sprake van? Welke arbeidsrechtelijke consequenties (personele gevolgen) heeft dit voor de betrokken werknemers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR en zo ja, wanneer? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

12:45 – 13:20 – OR als intern toezichthouder | Rol OR binnen de driehoek | Henriëtte van Baalen

Toezicht is belangrijk voor een onderneming. Een goede governance heeft goed toezicht nodig. Zowel het toezichthoudende orgaan (de RvC of de RvT) als de OR hebben een toezichthoudende rol. Tijdens deze workshop krijgt u onder meer tips hoe het overleg met de formele toezichthouder er uit kan zien. En wat de invloed van de OR kan zijn bij de benoeming van leden van het toezichthoudende orgaan.

13:15 – 13:50 – Rol OR bij arbeidsvoorwaarden | Als twee honden vechten… | Janka Sintemaartensdijk

Het is regelmatig in het nieuws: werkgevers en vakbonden die samen geen cao weten af te sluiten. Steeds vaker komt de OR dan in beeld als derde partij. Bestuurder en OR moeten dan als gelijkwaardige onderhandelingspartners samen zien te komen tot een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Met oog voor zowel de belangen van de werknemers als de organisatie als geheel. In deze workshop krijgt u advies en handvatten hoe de OR zijn doelen kan bereiken.

13:45 – 14:20 – Duurzame inzetbaarheid: HR + OR | En het toverwoord is… | Ernst van Win

Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven? Een inkijk in de ‘juridische instrumenten’ om dat voor elkaar te krijgen.

 

Wilt u meer informatie over OR Live 2018 of wilt u zich aanmelden?

Kijk op www.orlive.nl.

Ook interessant?

OR Live

11 oktober 2023 09:00 OR Live