Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

NIS2 Boardroom Training

Bestuurders opgelet: in oktober 2024 treedt NIS2 in werking. Geldt de NIS2 voor uw organisatie? Dan bent u vanaf dat moment bij wet verplicht een cybersecurity-training te volgen.

Secura en De Clercq Advocaten Notariaat helpen u graag om aan deze wettelijke trainingseisen te voldoen. Tijdens onze NIS2 Boardroom Training ontdekt u hoe u de digitale infrastructuur van uw organisatie kunt beschermen tegen cyberdreigingen. Na deze 1-daagse training voldoet u aan de opleidingsverplichting van NIS2 en ontvangt u een certificaat.

De NIS2 Boardroom Training is een samenwerking van De Clercq Advocaten Notariaat en de cybersecurity experts van Secura.

Waarom de NIS2 Boardroom training?

 • Voldoe aan de NIS2 verplichting voor bestuurders om een opleiding te volgen.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om securityrisico’s te kunnen identificeren.
 • Leer over basispraktijken op het gebied van cyberhygiëne.
 • Krijg inzicht in de maatregelen voor het beheer van cyberbeveilingsrisico’s die organisaties op basis van NIS2 minimaal moeten nemen.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om passende en evenredige technische, operationele en organisatorische risicobeheersmaatregelen te beoordelen.
 • Doe voldoende kennis op om gevolgen van incidenten te beperken.

Doelgroep: Bestuurders en CISO’s

Bent u een bestuurder die een rol heeft bij het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen die uit NIS2 voortvloeien? Dan is deze training ontworpen voor u. U kunt deze training samen volgen met de Chief Information Security Officer (CISO) of andere verantwoordelijken voor cybersecurity, zodat u over en weer beter inzicht krijgt in elkaars kennis en verantwoordelijkheden.

Na deze cursus bent u als bestuurder beter in staat beheersmaatregelen goed te keuren en toe te zien op de naleving. U kunt de sessie ook met het hele bestuur volgen.

Programma NIS2 Boardroom Training

De training omvat één dag van 9:00 – 16:00 uur op een door u te kiezen locatie. Afwisselend verzorgen juridische en cybersecurity experts de modules.

Wanneer uw CISO tijdens de training aanwezig is, kunt u direct de dialoog aangaan. Dan sluit de training optimaal aan bij specifieke vraagstukken die spelen binnen uw organisatie. Na het voltooien van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat.

9:00 uur Start

Module 1: Inleiding NIS2

 • Wat is NIS2?
 • Op wie is NIS2 van toepassing?
 • Wat betekent NIS2 voor organisaties en hun bestuurders?
 • Tijdpad van NIS2

Module 2: Omgaan met cybersecurity risico’s

 • Cybercrime en cyberrisico’s
 • Hoe identificeert u cybersecurity risico’s systematisch?
 • Wanneer is informatiebeveiliging passend vanuit juridisch en cybersecurity oogpunt?
 • Hoe kunt u als bestuurder toezien op de naleving van deze maatregelen?
 • Nut en noodzaak van cyberverzekeringen

Module 3: U bent aangevallen, wat nu?

 • Hoe gaat een unethical hacker te werk (korte demonstratie)
 • Incident response handling in de praktijk
 • Business continuity in de praktijk
 • Cyber legal playbook
 • Meldplicht
 • Sanctiewetgeving

12:00 – 13:00 Pauze

Module 4: Supply chain security

 • Belang van cybersecurity in de toeleveringsketen
 • Hoe borgt u cybersecurity in de toeleveringsketen?
 • Belang van contractuele waarborgen
 • Omgaan met contractuele meldplichten en auditrechten

Module 5: Hoe veilig is uw infrastructuur en software?

 • Welke soorten apparaten bestaan er in een netwerk, wat is hun functie en hoe dragen ze bij aan cybersecurity?
 • Belang van netwerksegmentatie
 • End-Of-Life en gevolgen
 • Responsible disclosure
 • Belang van maintenance contracten
 • Cyber Resilience Act

Module 6: Hoe gebruikt u computers en systemen veilig?

 • Basispraktijk voor cyberhygiëne
 • Hoe stimuleert u veilig gedrag bij uw medewerkers?
 • Asset management (“Bring your own Device” of niet?)
 • Het belang en de toepassing van encryptie
 • Het belang en de toepassing Multi Factor Authentication

15:15 uur Vragen

15:45 uur Afronding

16:00 Eind

Locatie:

In company training

Prijs:

€5.500 ex. BTW voor het volledige programma, met maximaal 10 deelnemers

Meer informatie en aanvragen:

Heeft u interesse in de NIS2 Boardroom Training? Bel ons dan of neem contact met ons op via het contactformulier.

Ook interessant?