Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Nationaal congres OR & Overheid

Datum en tijdstip
20 april 2023 09:30

Hét congres voor ondernemingsraden bij de overheid!

Als OR-lid binnen de overheid is het door het politiek primaat soms zoeken naar de rol van medezeggenschap. Want waar heeft de OR iets over te zeggen en wanneer beroept de bestuurder zich terecht op dit primaat van de politiek? Een onderwerp waar tijdens de meeste studiedagen en congressen geen aandacht aan besteed wordt. Juist daarom organiseren we het Nationaal congres OR & Overheid. Tijdens 4 inhoudelijke en inspirerende sessies belichten we de rol die jouw OR speelt binnen jouw overheidsorganisatie en geven we je de handvatten om van 2023 een succes te maken!

Programma

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 11:15 Moderne medezeggenschap in de overheid

11:15 – 11:45 Pauze met koffie en thee

11:45 – 12:45 OR & het politiek primaat

  • Tijdens deze workshop zullen de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het politiek primaat aan bod komen en wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na het volgen van de workshop weten OR-leden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van die inspraakmogelijkheden die zij toch kunnen uitoefenen.

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 Invloed op het hybride werken

  • Bijna elke organisatie heeft ermee te maken: hybride werken. Zeker binnen de overheid is hybride werken niet meer weg te denken, maar hoe dit vorm krijgt verschilt van organisatie tot organisatie. De rol van de OR bij hybride werken is echter eigenlijk altijd dezelfde. En de aandachtsgebieden ook. Tijdens deze workshop behandelen we de laatste trends op het gebied van hybride werken. Daarnaast staan we stil bij een belangrijk aspect van hybride werken: een aangepaste RI&E.

14:45 – 15:00 Pauze met koffie en thee

15:00 – 16:00 Kiezen voor integriteit

  • We kennen allemaal de spraakmakende toeslagenaffaire, waarbij de integriteit en het vertrouwen in de overheid ter sprake kwamen. Door dit soort zaken komt de roep naar ‘de menselijke maat’ steeds vaker naar voren. Hoe kun je als ambtenaar zelf aan de slag met dit thema. En welke rol speelt de OR bij integriteitszaken? Kan de OR een preventieve rol spelen? Of dient de OR als klokkenluider bij misstanden? Hoe gaat de OR om met het contact met de achterban, bestuurder én toezichthouder bij integriteitskwesties? Deze workshop wordt verzorg door Laura Gringhuis en Ernst van Win.

16:00 Borrel

 

Meld je hier aan voor dit congres. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Ook interessant?

Verlof

22 juni 2023 09:00 Verlof

Mediation

21 september 2023 09:00 Mediation