Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

14 september 2021: Training: OR & Privacy

1 september 2021 - 2 minuten leestijd

Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse privacy­toezichthouder) een speciaal boekje uitgebracht voor de rol van de ondernemingsraad t.a.v. privacy op de werkvloer. Als OR‑lid, speelt u bij het behartigen van de privacybelangen van de medewerkers binnen uw organisatie namelijk een grote rol. Zo heeft de ondernemingsraad bijvoorbeeld instemmingsrecht bij regelingen die persoonsgegevens (kunnen) bevatten, denk daarbij aan: regelingen op het gebied van verzuimregistratie en het gebruik van (potentiële) personeelsvolgsystemen. Bij al deze regelingen en systemen is het van belang dat de onderneming voldoet aan de privacywetgeving en verantwoord met (gevoelige) medewerkersgegevens omgaat.

Om OR‑leden optimaal in staat te stellen om hun verantwoordelijkheid te dragen op het gebied van privacy, is door De Clercq Advocaten en Notariaat de speciale maatwerktraining ‘OR & Privacy’ ontwikkeld. In deze training nemen we de ondernemingsraad mee door de belangrijkste vereisten van de privacywetgeving en de rol hierbij voor de ondernemingsraad. Het doel van deze training is de kennis te bieden zodat de ondernemingsraad weet welke kaders relevant zijn, waarop moet worden gelet, de juiste vragen kunnen worden gesteld en de ondernemingsraad uiteindelijk een weloverwogen advies kan geven of standpunt kan bepalen bij advies- en instemmings­aanvragen. Tevens zullen gedurende de training relevante casussen worden behandeld zodat de leden meteen de aangeboden materie kunnen toepassen op een mogelijke praktijksituatie. Uiteraard bieden wij ook de ruimte om gedurende de training alle vragen te stellen. De training zal worden gegeven door een ervaren privacy adviseur en één van onze medezeggenschaps­specialisten en zal worden gecombineerd met een heerlijke lunch. Zie hieronder het programma in meer detail, de beschikbare data en de prijs.

We kijken ernaar uit om samen met u de wereld van privacy nader te verkennen.

Training OR & Privacy
Dinsdag 14 september van 10.00 uur tot 14.00 uur
De Clercq Advocaten Notariaat, Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden
190,- euro excl. btw

Inhoud
• Wanneer is de privacywet- en regelgeving van toepassing?
• Wat houden de privacyregels in?
• Hoe past privacy binnen de kaders van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), in het bijzonder het informatierecht en de geheimhoudingsplicht?
• Met welke privacy facetten krijgt u als OR-lid te maken en waar dient u op te letten?
• Welke kaders en regels zijn voor een OR-lid relevant op het gebied van informatiebeveiliging?
• Casuïstiek.

Aanmelden voor deze training is helaas niet meer mogelijk