Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De Clercq Chatsessies


Heeft u ook wel eens een korte vraag over een juridisch onderwerp? En bent u op zoek naar een snel antwoord, waar u écht iets aan heeft? Dan kunt u bij ons gebruik maken van de mogelijkheid om te chatten. Hoe gaat het in zijn werk? Rechts onderin het scherm verschijnt een pop-up in beeld. Open deze, en stel uw vragen. Onze specialisten geven direct antwoord!

 

Let op: de chatfunctie is beschikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:30

Herstructureringen

Staat u als ondernemer, bestuurder of ondernemingsraad voor de uitdagende taak om uw organisatie opnieuw in te richten? En heeft u daar vragen over? Dan kunt u bij ons gebruik maken van de mogelijkheid om te chatten. Onze specialisten zijn beschikbaar om via de chat uw vragen te beantwoorden. Rechts onderin het scherm verschijnt een pop-up in beeld. Open deze, en stel uw vragen. Onze specialisten geven direct antwoord!

Wekelijkse chatsessie Onderwijsrecht

Als HR-adviseur of schoolbestuur besteedt u uw tijd bij voorkeur aan de kerntaken. Wij begrijpen dat u liever niet te veel tijd kwijt bent aan de procedures er omheen. Daarom bieden we u de kans om tijdens een chat snel uw korte (juridische) vraag aan ons te stellen. Bijvoorbeeld over informatievoorziening aan gescheiden ouders, het verwijderen van een leerling of de opbouw van uw personeelsdossiers.

Chatten met onze onderwijsspecialisten kan iedere vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Advocaat / Partner / Mediator

Henriëtte van Baalen

Advocaat

Renée Huijsmans

Advocaat

Caroline Mehlem

Archief

Donderdag 18 oktober | 10:00 – 11:00 | Merkenrecht

Teun Pouw is advocaat en BMM-merkengemachtigde. Hij ondersteunt zijn cliënten bij het deponeren van merken en modellen en het voeren van procedures met betrekking tot de bescherming van auteursrechten, handelsnamen, merken en modellen. Hij is de absolute specialist op dit gebied, en u heeft de kans om uw vragen over dit onderwerp aan hem te stellen!

Franchise | Donderdag 1 november | 10:00 – 11:00

Het starten van een nieuwe franchise of het overnemen van een franchise winkel blijkt juridisch vaak complexer te liggen dan men zou verwachten. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met het aanwezige personeel? En hoe zit het precies met het verdienmodel? Is er een prognose afgegeven door de franchisegever of juist niet? En wat is er nu eigenlijk precies geregeld in die franchiseovereenkomst?  Deze en andere aandachtspunten spelen allemaal bij de start van een franchise onderneming. Heeft u hier vragen over? Jan-Willem Kolenbrander, franchise advocaat, is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Privacy | Donderdag 8 november | 10:00 – 11:00

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de nieuwe privacy verordening (AVG). De AVG vervangt de huidige Nederlandse wetgeving (Wbp). De AVG geeft mensen meer privacyrechten. Tegelijkertijd krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Wat houden deze verplichtingen precies in? Wanneer is er sprake van verwerking van persoonsgegevens? Wat is het verschil tussen een verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke? Is een bepaalde gegevensverwerking wel toegestaan? Richella Soetens is gespecialiseerd in onder andere het privacyrecht en is tijdens deze chatsessie beschikbaar voor al uw vragen.

Advocaat / Partner

Natascha van Duuren

Mededinging | Donderdag 15 november | 10:00 – 11:00

Rob Ludding stond tijdens zijn rijke carrière als advocaat en bedrijfsjurist ruim 43 jaar ondernemingen, (semi)overheden en non-profitorganisaties in diverse sectoren bij. Zijn expertisegebieden: Nederlands en Europees mededingingsrecht (waaronder de relatie met intellectueel eigendom), Europees recht en staatssteunrecht. Hij is betrokken bij mededingingsgeschillen tussen ondernemingen en specialist op het gebied van Europees recht. En u heeft nu de kans om uw vragen over deze onderwerpen aan hem te stellen!

IT Contracten | Donderdag 22 november | 10:00 – 11:00

Het opstellen van IT-contracten is niet eenvoudig. Er ontstaan dan ook dikwijls geschillen over de uitleg van een IT-contract. Dit met alle gevolgen van dien. Natascha van Duuren, IT-advocaat, is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Hoe zit het bijvoorbeeld met auteursrechten op software? Waar moet je aan denken bij het opstellen van een SLA? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij clouddiensten? Is het nodig de broncode te (laten) deponeren? Natascha van Duuren heeft ervaring met het adviseren van zowel leveranciers als afnemers en is graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Advocaat / Partner

Natascha van Duuren

Advocaat

Caroline Mehlem

Flexibele arbeid | Donderdag 29 november | 10:00 – 11:00

Flexibele arbeid is hot. Bedrijven, zoals Deliveroo, Ryanair en Uber, maar ook het MKB, zijn op zoek naar het kunnen inzetten van arbeidskrachten, zonder gebonden te zijn aan allerlei stringente wet- en regelgeving. Denk hierbij onder andere aan het ontslagrecht en loondoorbetaling tijdens ziekte. Wetgeving voorziet nog onvoldoende in de behoefde van deze bedrijven arbeidskrachten flexibel te kunnen inzetten, terwijl de vraag daarnaar alleen maar toeneemt. De Wet DBA is een debacle en de wetgever heeft de duidelijke opdracht gekregen nu echt te gaan voorzien in de behoefte tot flexibel werken. Zal dat met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans daadwerkelijk gaan gebeuren? Of is daar meer voor nodig? En wat kunnen bedrijven nu al doen om zoveel als mogelijk arbeidskrachten flexibel in te zetten? Deze vragen en meer kunt u stellen tijdens de chatsessie Flexibele Arbeid aanstaande donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Blockchain | Donderdag 6 december | 10:00 – 11:00

“Sinds de lancering van bitcoin in 2008 staat de blockchain, het onderliggende protocol dat de bitcoin mogelijk maakt, volop in de belangstelling. Overheden en bedrijven onderzoeken of zij deze technologie kunnen aanwenden om processen anders te organiseren: efficiënter, transparanter, gebruiksvriendelijker. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk, maar ook een juridisch vraagstuk. Mogen persoonsgegevens bijvoorbeeld worden opgeslagen op een blockchain? Kan een zogenaamd smart contract de traditionele overeenkomst vervangen? Is nieuwe regelgeving in aantocht om ‘de blockchain’ te reguleren? Jeroen van Helden, specialist IT-recht en privacy, is beschikbaar om uw vragen over de juridische aspecten van blockchain te beantwoorden.”

Advocaat

Jeroen van Helden

Monumentenrecht | Donderdag 17 januari | 10:00 – 11:00

Wordt uw object als monument aangewezen en wilt u dit voorkomen? Of heeft u een monument en wilt u hieraan wijzigingen aanbrengen? Op het moment dat uw object wordt aangewezen als monument, krijgt u te maken met een veelheid aan regels. Een aanwijzing van uw object als monument of een andere beslissing van de overheid over uw monument, zijn bestuursrechtelijke besluiten. Om hiertegen op te komen, bent u gebonden aan de bezwaar- of beroepstermijnen. Onze specialist monumentenrecht helpt u hier graag bij.

Bestuursrecht | Donderdag 24 januari | 10:00 – 11:00

Tijdens de chatsessie bestuursrecht staat Vincent Stavleu voor u klaar. In het bestuursrecht kan het om allerlei kwesties gaan, gerelateerd aan de overheid. U heeft bijvoorbeeld een formeel besluit van de gemeente ontvangen en bent het daar niet mee eens. Nu vraagt u zich af of u hiertegen bezwaar kunt maken. Of, het bestemmingsplan wordt (opnieuw) vastgesteld en u bent het niet eens met de inhoud daarvan. Wat kunt u hiertegen ondernemen? In het bestuursrecht moet steeds binnen de bezwaar- of beroepstermijn worden gereageerd. Onze specialist bestuursrecht kijkt graag met u mee!

Privacy | Maandag 28 januari | Hele dag

28 januari 2019 is het de Europese Dag van de Privacy. Het doel van deze dag is onder andere om bedrijven en organisaties aan te sporen de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Zoals u waarschijnlijk weet, moeten organisaties sinds 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe privacy verordening (AVG). De AVG brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals het aanleggen en bijhouden van een verwerkingsregister, het aangaan van verwerkersovereenkomsten, het informeren van betrokkenen over de verwerking van hun gegevens (via een privacy verklaring), het voeren van een goed informatiebeveiligingsbeleid en het eventueel aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

Vraagt u zich af of de AVG op uw organisatie van toepassing is, of u voldoende aan de verplichtingen voldoet, of u persoonsgegevens aan andere partijen mag verstrekken, of met wie u een verwerkersovereenkomst dient te sluiten?

In het kader van de Europese Dag van de Privacy organiseren wij een privacy chatsessie. Richella Soetens (gespecialiseerd in onder andere het privacyrecht) is graag bereid deze en al uw overige privacy gerelateerde vragen te beantwoorden.

Advocaat / Partner

Natascha van Duuren

Franchise | Donderdag 31 januari | 11:00 – 12:00

Het starten van een nieuwe franchise of het overnemen van een franchise winkel blijkt juridisch vaak complexer te liggen dan men zou verwachten. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met het aanwezige personeel? En hoe zit het precies met het verdienmodel? Is er een prognose afgegeven door de franchisegever of juist niet? En wat is er nu eigenlijk precies geregeld in die franchiseovereenkomst?  Deze en andere aandachtspunten spelen allemaal bij de start van een franchise onderneming. Heeft u hier vragen over? Jan-Willem Kolenbrander, franchise advocaat, is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Huurrecht | Donderdag 21 februari | 10:00 – 11:00

U verhuurt bedrijfsruimte en wilt het gebouw zelf gaan gebruiken. Kunt u de huurovereenkomst beëindigen? Uw verhuurder wil een door u gehuurde woning renoveren. Hebt u recht op een verhuiskostenvergoeding? U huurt winkelruimte en wilt uw bedrijf verkopen. Kan de huur aan de potentiële koper worden overgedragen?

Onze specialist Per van der Kooi is beschikbaar om antwoord te geven op deze en al uw andere vragen over huur van bedrijfs- en woonruimte tijdens een chatsessie Huurrecht op 21 februari 2019.

Advocaat

Per van der Kooi

Aanbestedingsrecht | Donderdag 7 maart | 10:00 – 11:00

Menno de Wijs studeerde af aan de Universiteit Leiden af op het onderwerp ‘Rechtsbescherming bij aanbestedingen’. Inmiddels is hij 9 jaar werkzaam als advocaat bij De Clercq. Dagelijks adviseert hij zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een voorgenomen gunningsbeslissing rechtmatig is, of wijziging van een gegunde overeenkomst toelaatbaar is (en in welke mate), of dat wijziging van een beoordelingscommissie tijdens een aanbesteding is toegestaan. Menno zich veel bezig met IT-aanbestedingen, waarover hij eerder dit jaar in AG Connect nog een artikel publiceerde (klik). Menno de Wijs, specialist aanbestedingsrecht, is beschikbaar om al uw aanbestedingsrechtelijke vragen te beantwoorden.