Uitstel administratieverplichting

Omdat het al bijna 1 januari is, heeft minister Koolmees in een brief van 9 december 2019 aan de Tweede Kamer laten weten dat werkgevers een langere termijn krijgen om aan deze administratieve verplichting te voldoen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat uiterlijk voor 1 april 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie aanwezig is. Een eenzijdige bevestiging van de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, volstaat dus niet.

Door beide partijen ondertekend addendum

Om het voor werkgevers iets makkelijker te maken heeft de minister ook laten weten dat een volledig nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst niet nodig is om aan deze administratieverplichting te voldoen. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen kan volstaan worden met een schriftelijk, door beide partijen ondertekend, addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Hieruit moet blijken dat de werknemer  op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Coulance loonaangifte tot 1 april 2020

Zolang in de periode van 1 januari 2020 tot (uiterlijk) 1 april 2020 niet een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum voor alle vaste werknemers in de loonadministratie is opgenomen, mogen werkgevers vanaf 1 januari 2020 toch de lage WW-premie afdragen en bij de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ invullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Voorkom hoge WW-premie!

Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Zorg er dus voor dat tijdig aan alle voorwaarden is voldaan!

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt contact op met één van onze specialisten uit het team arbeid, medezeggenschap en mediation.