Slachtoffer is de 21-jarige Chantal. In februari dit jaar plaatste iemand via een ‘nep-account’ intieme videobeelden van Chantal op Facebook. Bovendien zond deze persoon de videobeelden actief toe aan de vriendengroep van Chantal. In het tv-programma ‘Internetpesters Aangepakt’ vertelde Chantal onlangs dat haar leven hierdoor in een hel is veranderd.

Het bewuste filmpje was gemaakt door Chantals ex-vriend. Wie het filmpje online heeft geplaatst, is helaas onbekend. Haar ex-vriend ontkent en Facebook stelt niet (meer) te kunnen achterhalen wie de persoon was. De rechtbank Amsterdam was echter niet overtuigd van dit standpunt en oordeelde dat Facebook de gegevens van de dader moet achterhalen en moet verstrekken. Facebook heeft dit dus niet gedaan.

De rechtbank had in haar vonnis al rekening gehouden met de situatie waarin Facebook niet volledig meewerkt, of de gegevens om andere redenen niet boven water kan krijgen. In dit geval moet een externe deskundige benoemd worden, die onderzoek gaat verrichten naar de gegevens van de dader. Het is nog niet bekend wie deze deskundige wordt en hoe lang het onderzoek van de deskundige zal duren. Het is nog niet bekend of Facebook zal meewerken aan dit onderzoek. Aangezien de rechter geen dwangsom heeft opgelegd aan Facebook, zal Chantal opnieuw naar de rechter moeten om deze keer een dwangsom af te dwingen voor het geval Facebook weigerachtig blijft haar medewerking te verlenen.

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.