Voor aanbestedende diensten is van belang dit te realiseren, omdat zulks gevolg kan hebben voor de te hanteren termijnen in het tijdpad.

Reden is vertraging bij TED. Hoe zit dat? Op grond van de aanbestedingsrichtlijnen moeten aankondigingen eerst op het Europese platform moeten worden gepubliceerd (TED). Het is dus niet toegestaan eerst op TenderNed te publiceren. Lukt het TED niet om binnen 48 uur te publiceren, dan is het embargo eraf en mag alsnog eerst op TenderNed worden gepubliceerd. Dit is – iets complexer – bepaald in artikel 52 Richtlijn 2014/24:

“De in de artikelen 48, 49 en 50 bedoelde aankondigingen en de inhoud daarvan worden op nationaal niveau niet bekendgemaakt voordat zij overeenkomstig artikel 51 zijn bekendgemaakt. Bekendmaking kan in ieder geval op nationaal niveau geschieden indien de aanbestedende diensten niet binnen 48 uur na de bevestiging van ontvangst van de aankondiging overeenkomstig artikel 51 zijn geïnformeerd over de bekendmaking.”

TED heeft aangegeven niet meer binnen 48 uur te kunnen verwerken. Om die reden vertragen dus ook de publicaties op TenderNed. De termijn van 48 uur moet immers worden afgewacht op grond van de wet.

De wijziging gaat naar verwachting medio april 2021 in.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijziging publicatietermijn TenderNed , neemt u dan contact op met Menno de Wijs.