Toelichting

Nu de raad het voorstel heeft vastgesteld, kan het door de Staatssecretaris worden doorgestuurd naar de Staten-Generaal. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer zullen zich dan buigen over dit wetsvoorstel.

Een overzicht van het oorspronkelijke voorstel Wet Franchise is hier te raadplegen. Daarop zijn blijkens het consultatieverslag wetsvoorstel Wet Franchise enige aanpassingen gekomen.

Vragen?

Heeft u vragen over franchise of franchisewetgeving? Neem contact op met Menno de Wijs, advocaat