De Wnra

Hoewel er vandaag, de (eerste) werkdag als werknemer, wellicht weinig verandering voelbaar is, hebben overheidswerkgevers, HR-functionarissen, ondernemingsraden, vakbonden en adviseurs de afgelopen maanden dit moment zorgvuldig voorbereid. Er is onderhandeld over cao’s, er zijn vele personeelshandboeken opgesteld, model arbeidsovereenkomsten tot stand gekomen en er is met grote regelmaat gediscussieerd over uitvoeringsregelingen, benodigde commissies en de omzetting van de publiekrechtelijke regelingen naar het privaatrecht. Een omvangrijke en tijdrovende operatie die voor vele overheidswerkgevers nog geen einde kent.

Toch zullen die overheidswerkgevers vanaf nu het civiele arbeidsrecht moeten gaan toepassen. Dat zal even wennen zijn:

  • van een eenzijdige aanstelling naar een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst;
  • van een rechtspositieregeling naar een cao;
  • mogelijkheden om de medezeggenschap meer te betrekken bij arbeidsvoorwaardelijke regelingen;
  • geen talloze voorgenomen ontslagbesluiten, zienswijzen en bezwaren meer maar een preventieve toets voor ontslag;
  • voor reorganisatie-ontslag naar UWV of een daarvoor bij cao ingestelde ontslagadviescommissie;
  • geen bestuursrechter meer maar de civiele kantonrechter

En toch blijft ook het nodige hetzelfde. Ambtenaren blijven -naast werknemer- ook gewoon ambtenaar met de bijzondere status die daarbij hoort. Zo zullen zij nog steeds de eed of belofte afleggen en blijven de geldende integriteitseisen van kracht. Daarnaast verandert de Wnra niets aan de functie-inhoud, de werkwijze of de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaar.

Wat is er veranderd?

Wat merkt de ambtenaar er dan vandaag of morgen op de werkvloer van? Als het goed is weinig: als uitgangspunt geldt immers dat zij alles wat zij hadden voor 1 januari 2020 ook houden na 1 januari 2020. De toekomst zal uitwijzen of dit uitgangspunt stand houdt. Er zullen immers toch nog meer wijzigingen nodig zijn als men de verschillen tussen werknemers en ambtenaren en met name de overheidssector en de marktsector (verder) wil verkleinen. En dat was toch een van de doelstellingen van de Wnra.

Voor nu zijn de ambtenaren ‘slechts’ genormaliseerd. Wat dat precies betekent..? Wat is normaal? En is een bijzondere status voor de ambtenaar dan wellicht toch nog gerechtvaardigd of eigenlijk niet meer van deze tijd? Hoe dat ook zei, letterlijk bezien zijn de ambtenaren vanaf 1 januari a.s. een stuk normaler geworden en zijn zij vandaag aan het werk als ambtenaar én werknemer. Hoe gaat dat in zijn werk? Begin de dag gewoon met een kop koffie, dat doen werknemers ook! Fijne werkdag voor alle nieuwe werknemers!

Vragen?

Heeft u vragen over de Wnra, neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.